Informacje organizacyjne

Young Stars Festival 2017 coraz bliżej, dlatego przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji!

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW

 

HARMONOGRAM MEET&GREET

Uwaga!

Bilet Meet&Greet nie jest biletem upoważniającym do wstępu na Torwar  i jest ważny, jeśli posiada się również dowolny bilet na Festiwal (np. Be Young Star lub Golden lub Diamond lub Backstage), który to upoważnia do wejścia na teren Torwaru.

Wszystkie bilety YSF2017 są biletami jednorazowymi  i po opuszczeniu terenu festiwalu tracą swoją ważność.

Zdjęcia robione podczas spotkań Meet&Greet przez profesjonalnych fotografów, będą udostępnione najpóźniej dzień po wydarzeniu na stronie www.foto.youngstars.pl

GODZINY OTWARCIA BRAM

 

MAPA FESTIWALU

 

PRZEDMIOTY ZABRONIONE NA WYDARZENIU

Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy:
1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych (w tym strzelającego
konfetti),
3) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix
5) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne
przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
6) jakichkolwiek ostrych lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników, np. butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się
z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
7) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) z uwagi na okoliczność, iż mogą one uniemożliwiać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom bądź stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu,
8) siedziska składanego lub turystycznego;
9) żywności i napojów nabytych poza terenem Imprezy;
10) zwierząt
11) selfiesticków.

 

Na terenie festiwalu znajdują się toalety, szatnia oraz punkty gastronomiczne, w których można zakupić napoje i jedzenie.

 

ZGODA OPIEKUNA:

Zgodnie z Regulaminem YSF2017. Zgoda rodziców jest potrzebna, jeśli uczestnik ukończył 12 lat i chce iść sam, bez opieki osoby dorosłej na koncert. Zgoda może być wydrukowana lub napisana ręcznie.

Jeśli jednak uczestnik nie ma ukończonych 12 lat w dniu koncertu musi być pod opieką osoby dorosłej, która również musi posiadać ważny bilet na koncert.

WZÓR ZGODY: http://bit.ly/2me0Jg